Smalhans for deling av OD

Gunnar Berge ba om å få 10 millioner kroner til delingen av Oljedirektoratet. Han fikk 1,3 millioner. Som så ble redusert til 700.000 kroner.