• Thomas Førde

Grønn skipsreder

— Norge har spilt fallitt som miljønasjon hvis ikke alle nye forsyningsskip med langsiktige kontrakter på norsk sokkel har gassdrevet maskineri innen 2015.