• Selv der kvinner sitter i viktige posisjoner i danske firmaer, så påvirker ikke det sjansen for at det kommer flere kvinner inn i ansvarsfulle stillinger i samme selskap. Colourbox.com

Rapport: Kvinnelige sjefer diskriminerer kvinner

Selv der kvinner sitter i viktige posisjoner i danske firmaer, så påvirker ikke det sjansen for at det kommer flere kvinner inn i ansvarsfulle stillinger i samme selskap.