Teknosenter kan huse 700 arbeidsplasser

Jåttåvågen kan bli ny adresse for petro— maritime bedrifter. Det planlagte «Teknologisenteret» kan huse opp mot 700 arbeidsplasser.