Ni søker om utvinningstillatelser i Nordsjøen

Regjeringen har mottatt ni søknader om utvinningstillatelser etteren utlysing av 109 nye blokker i Nordsjøen. Både Norsk Hydro ogEssoMobil er blant søkerne.