109 Nordsjø-blokker utlyses

Olje— og energiminister Einar Steensnæs legger fram hele 109 Nordsjø-blokker for oljeselskapene, og satser på å få ut de gjenværende oljeslantene.