Regelverk øker risiko og kostnader for transportselskapene

Mange sjåfører som frakter farlig gods, tar store omveier for å unngå ferjenettet, noe som fører til økt risiko og økte kostnader for transportselskapene.