Tilliten til euro svekkes i EU

Politikerne i eurolandene begynner for alvor å bli bekymret for sin felles valuta. Euro har mistet 25 prosent av sin verdi i forhold til dollar siden starten for vel 16 måneder siden.