Kværner-konsernet i balanse

Kværner-konsernet hadde i første kvartal 2000 et resultat etter skatt på 10 millioner kroner. Driftsresultatet var på 259 millioner kroner. Kværners driftsinntekter var på 14,2 milliarder kroner, melder konsernet.