Sykkelfabrikken innerst i sjela

Spekulasjonene om Sykkelfabrikkens framtid kommer ikke totalt overraskende på mange. Men en eventuell nedleggelse vil røre ved selve sandnessjela.