Boss gir varme nok til 4000 husstander

Fra sommeren skal avfallet i de svarte bosspannene brukes tiloppvarming på Forus. Varmemengden tilsvarer el-forbruket i 4000husholdninger. Prosjektet gjør Nord-Jæren ledende innenenergigjenvinning.