BP Amoco kjøper Ula-rør

Etter mange års uenighet mellom BP, senere BP Amoco og Statoil om bruken av Ula-rørledningen, har BP Amoco nå kjøpt ledningen fra statsoljeselskapet.