Hva skal Stavanger leve av?

Stavangers næringsliv står foran større endringer enn noen andre norske regioner. Hva har ordfører Leif Johan Sevland tenkt å gjøre med det?