Lojale fiskere får mest

Lojale fiskere, som ikke levere fangstene i utlandet, får bedre råstoffpriser hos Silfas.