Mer til matkontroll

Regjeringen vil bruke mer penger til overvåking av husdyrsykdommer og genmodifiserte produkterer. Målet er tryggere mat.