- Reiselivsmoms kan gi økt arbeidsledighet

Reiselivsmoms vil ikke bare gi dyrere ferie— og fritidsreiser, den vil også føre til at flere tusen arbeidsplasser i overnattings- og servicenæringen kommer i faresonen, mener Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL).