• 42 prosent av ansatte uten lederansvar jobber overtid ukentlig eller månedlig fordi jobben krever det. FOTO: Colorbox, James Hardy

Sjefene vil at du jobber overtid

Tre av fire ledere synes det er viktig å ha ansatte som er villige til å jobbe overtid. Overtidskravet er størst i privat sektor.