• 42 prosent av ansatte uten lederansvar jobber overtid ukentlig eller månedlig fordi jobben krever det. Colorbox, James Hardy

Sjefene vil at du jobber overtid

Tre av fire ledere synes det er viktig å ha ansatte som er villige til å jobbe overtid. Overtidskravet er størst i privat sektor.