Kraftig vekst i e-handelen

Norsk e-handel er i ferd med å eksplodere. Norske foretak med omsetning via internett økte med 60 prosent fra 1998 til 1999, og forventes økt med ytterlighere 90 prosent i år.