Meir til flinke bønder

Hardare tider for bønder som ikkje leverer mat etter fastsette kvalitetskrav. Sterkare favorisering av flinke bønder. Dette kan bli sentralt i tilskotsordningane for landbruket i framtida.