Truer med utmeldelse fra LO

Sosionomene, vernepleierne og barnevernspedagoger vil melde seg ut av Yngve Hågensens LO hvis lønnskravet deres ikke tar på alvor i årets lønnsoppgjør.