Fornøyd med riggoppgjøret

Riggoppgjøret mellom Norges Rederiforbund ogflere arbeidstakerorganisasjoner endte med et gjennomslag for en nyrotasjonsordning for de ansatte på flyttbareinstallasjoner.