Bravo-ulykken en positiv hendelse

Bravo-utblåsningen ble vendepunktet for sikkerhetstenkningen på norsk sokkel. Sånn sett ble ulykken en positiv hendelse, mener Johannes Moe. Memoar-boken «På tidens skanser», av tidligere NTH-rektor og Sintef-sjef Johannes Moe, gir nye innblikk i sentrale begivenheter som har formet Olje-Norge.