Hvit fisk kan danke ut laks i oppdrettsnæringen

Toppsjefen i Pan Fish tror laks vil være oppdrettsnæringens viktigste vare i ti år fremover. Da spår han at marine arter som kveite og torsk blir enda større.