Nye Åsgard-kostnader innenfor rammene

STAVANGER: Utbyggingskostnadene i Åsgard-prosjektene øker med nye 630 millioner kroner.