Ingen økning i boligbyggingen på kort sikt

Mangel på arbeidere i byggebransjen, få tomter og treg saksbehandling hindrer et større løft i boligbyggingen på kort sikt, mener administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Sverre A. Larssen.