Bønder tilfreds med momskutt

Tross uenighet om hvordan halveringen av matmomsen fra 1. juli neste år vil slå ut på butikkprisene; lederen av Rogaland Bondelag, Bjarne A. Undheim, og leder av Rogaland Bonde— og Småbrukarlag, Nils Melbøe, sier at de setter sin lit til at momskuttet kommer forbrukerne til gode.