OPEC avventende til høy oljepris

OPEC vil foreta seg noe hvis oljeprisene fortsetter å ligge på dagens høye nivå. Men det er ingen mangel på råolje i markedet, sa lederen for organisasjonen av oljeeksporterende land torsdag.