Ekofisk til evig tid

Ekofisk III innleder et nytt kapittel i det norske oljeeventyret. Et kapittel som kan bli det siste.