• Ann-Christin Eskeland har skrevet masteroppgave om interkulturell kompetanse i arbeidslivet. Helene Andreassen

Flerkulturell erfaring et pluss for jobbsøker

Jobbsøkere med internasjonal bakgrunn oppfattes som mer ydmyke, mer villige til å stå på i jobben og som mennesker som tok arbeidet mer alvorlig enn nordmenn. Det viser fersk forskning.