• Hamid Khanamiri, til venstre, er en av mange utenlandske doktorgradsstudenter ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk. Instituttleder Egil Tjåland tror flere norske studenter nå vil være interessert i doktorgrad fordi arbeidsmarkedet er strammere. Erlend Skarsaune

Oljekutt trigger forskerne

Krav om effektivisering og ny teknologi passer ham perfekt. Instituttleder Egil Tjåland på NTNU er klar til å løse oljekrisen med kremstudenter og ny forskning.