Ingen fregattavtale før partene er enige

Forsvarsminister Bjørn Tore Godal sier at ingen fregattavtale blir underskrevet før det spanske verftet Bazan og norsk verftsindustri blir enige.