Hydro får refs av OD etter fusjonen med Saga

Oljedirektoratet (OD) mener helse-, miljø— og sikkerhets- konsekvenser etter Hydros Saga-fusjon ikke er tilstrekkelig kartlagt. Reglene om arbeidstakernes medvirkning er heller ikke oppfylt, mener myndighetene.