• Det er langt fleire ledige stillingar innan helse, pleie og omsorg, bygg- og anleggsbransjen og industriarbeid samanlikna med same periode i fjor. Colorbox

Auke i arbeidsløysa blant utanlandske statsborgarar

– No ser me ei auke i arbeidsløysa, og særleg blant utanlandske statsborgarar. Samstundes ser me bedrifter som har utfordringar med å få tak i kompetanse, seier konstituert fylkesdirektør i NAV Rogaland, Anneline Teigen.