Postbanken stor i boliglån

Siden nyttår har Postbanken i Rogaland låntut 500 millioner kroner til bolig. Banken seiler opp somdistriktets tredje største på personmarkedet.