Refser valutalån

Harald Haukås, ekspert på risikoberegning, mener at de som selger valutalån til privatfolk mangler elementære kunnskaper om økonomiske sammenhenger.