Rabobank kjøpte Orkla-aksjer billig

En av de største bankene i Nederland,Rabobank, kjøpte Skandias aksjepost i Orkla, melder NRK.