• – Behovet for å komme seg hjem melder seg når klokken bikker 16. Ikke fordi mor trenger hjelp, men fordi jeg vil være sammen med barna, sier Ole Morten Knudsen. Hver morgen levere han datteren Thelma i barnehagen på vei til jobb. Signe Dons

Fedre er mer hjemme, mødre velger jobb

Nå jobber norske fedre mindre mens ungene er små. For småbarnsmødre er det omvendt. Mønsteret er nytt, skriver forskerne Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen i analysen "Jobb og hjem i barnefasen."