Veritas med 208 millioner i overskudd

Det Norske Veritas fikk et overskudd etter skatt og finansielle poster på 208 millioner kroner i fjor. Dette overskuddet er like stort som i 1998.