Nye kutt for Ulsnes

Sjøforsvarets base på Ulsnes i Stavanger risikerer å bli utsatt for ytterligere reduksjoner og ned— bemanning allerede før den nåværende nedbyggingsplanen er ferdig gjennomført.