Rapport: Et av fem skip som frakter russisk olje er forsikret i Norge

De norske selskapene Gard, Skuld og Hydor står for 22 prosent av forsikringene til skip som seiler med russisk olje, ifølge CREA. – Så lenge det er snakk om lovlig frakt – er det viktig at disse skipene har forsikring, svarer Gard.

Illustrasjonsbilde fra havnen i Rotterdam, hvor lastebåten Sormoviskiy 53 er én av få russiske båter som har fått lov til å seile inn.
Publisert: Publisert:

Russland håver inn store summer på eksport av fossilt brensel. I løpet av krigens første 100 dager har landet tjent 956 milliarder kroner på oljeeksport.

Tallene kommer fram i en rapport publisert av det uavhengige, Finland-baserte senteret for forskning på energi og ren luft (CREA).

Rapporten viser også at 73 prosent av skipene som frakter denne fossile brenneslen, er forsikret i Europa. Storbritannia står for 51 prosent, mens Norge står for 22 prosent.

Ifølge en liste som E24 har fått tilgang til, kan forsikringene spores til tre norske selskaper: Gard, Skuld og Hydor. Ifølge listen er 62 av skipene forsikret gjennom Gard, 37 gjennom Skuld og 6 gjennom Hydor.

Import av laksefor fra Russland doblet i juni. Eksporten av laks og mat uendret av krigen i Ukraina.

Følger sanksjonene

E24 har sendt Gard, Skuld og Hydor listen og spørsmål om hvilke vurderinger som er gjort, om de ser på dette som problematisk.

Hverken Gard eller Skuld sier at de kan kommentere enkeltkunder, men at de forholder seg til sanksjonene til enhver tid.

– Når det gjelder frakt av russisk olje, er situasjonen den at ikke all slik handel er sanksjonert, og vi må forholde oss til dette, sier pressekontakt Karoline H. Flåm i Gard.

Pressekontakt Karoline H. Flåm i Gard forsikringsselskap.

Hun påpeker at visse typer last er holdt utenfor sanksjonene, blant annet av hensyn til energisikkerhet eller frakt av nødvendige varer.

– Det er med andre ord et komplekst og skiftende bilde vi som internasjonalt forsikringsselskap må forholde oss til, der ulike hensyn spiller opp mot hverandre, sier Flåm.

– Så lenge det er snakk om lovlig frakt og lovlige reiser – noen av dem også langs norskekysten – er det viktig at disse skipene har forsikring, slik at personer som blir rammet av en ulykke får erstatning, eventuelle oljesøl blir ryddet opp, og vrak blir fjernet, sier hun videre.

Flåm sier også at selskapet følger situasjonen nøye, og at de er i en overgangsfase nå hvor kontrakter avvikles og termineres.

EUs russiske oljestans skaper omveltning i fraktmarkedet: – Potensielt stor effekt for tank

Visse sanksjonsunntak

Norge har implementert de samme sanksjonene mot Russland som EU. Forbudet mot import av russisk olje gjelder det som fraktes sjøveien, og omfatter over to tredjedeler av oljen fra Russland.

Sanksjonene sier blant annet at det er forbudt for europeiske aktører å overføre olje fra Russland til EU med unntak for transportkontrakter inngått før 4. juni og visse spotkontrakter.

Disse kontraktene må være fullført innen 5. desember for råolje eller 5. februar for andre petroleumsprodukter, opplyser juridisk direktør Hilde Søbstad Løvskar i Skuld.

– Forsikringsstillelse er omfattet av samme forbud, sier hun.

Juridisk direktør Hilde Søbstad Løvskar i Skuld forsikringsselskap.

Avvikler kontrakter

Løvskar trekker frem at Skuld har avviklet forsikringskontrakter som ellers ville kommet i strid med sanksjonsregelverket.

Både Gard og Skuld har blant annet avsluttet en kontrakt med det russiske rederiet Sovcomflot, ifølge nettavisen ShippingWatch.

Løvskar påpeker ellers at de fleste skip i verdensflåten er ansvarsforsikret i selskaper med hovedtyngde i Storbritannia, EU eller Norge.

– Ansvarsforsikring dekker skader påført tredjeparter, inkludert skader på mennesker, miljø og eiendeler, sier hun.

– Å seile uforsikret kan få store konsekvenser for samfunnet rundt, herunder også mannskapet om bord på skipene, så det er derfor av stor viktighet at ansvarsforsikringsselskaper handler i tråd med vedtatt sanksjonsregelverk og fremdriftsplan, sier Løvskar videre.

Hydor har ikke hatt mulighet til å gå gjennom listen med skip som skal være forsikret hos selskapet, men talsperson Johan Gjernes sier at «Hydor har nulltoleranse for forsikringsdekning av skip som frakter last inn og ut av Russiske havner».

Sanksjoner skaper hodebry for Europas største havn
Publisert: