Sanner vil ikke love momsfritak for elbiler etter 2021

Både Norsk elbilforening og Bilimportørenes landsforening krever at finansminister Jan Tore Sanner søker ESA om tre nye år med momsfritak på elbiler. Finansministeren ønsker ikke å love noe lenger enn 2021.

ELBIL: En Tesla Model S lader her på Solli supercharger i Østfold.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

For at Norge skal kunne gi forbrukere fordeler ved å kjøpe elbil, må de være godkjent av ESA, overvåkningsorganet til EFTA.

En av fordelene er at man slipper å betale moms (merverdiavgift) når man kjøper elbil. Denne fordelen er godkjent av ESA ut 2020, men etter det er det ikke sikkert hvor lenge fordelen vil fortsette.

Regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H) skal nå søke om forlengning av momsfritaket for elbiler. Både Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening krever at han søker om momsfritak i tre nye år.

Det kan imidlertid finansministeren ikke love at han gjør.

På spørsmål fra VG om hvor mange år momsfritak Sanner kommer til å søke ESA om, skriver han i en e-post:

– Vi er i dialog med ESA om en forlengning av fritaket for merverdiavgift på elbiler. Elbilpolitikken til regjeringen er basert på Granavolden-plattformen. Der står det at vi vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele denne stortingsperioden.

Mener klimamål kan ryke

Norsk elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening sier til VG at de har en klar beskjed til Sanner.

De mener at bortfall av momsfritaket vil hindre Norge å nå målet om at alle nybiler som blir solgt etter 2025, skal være nullutslippsbiler.

– For tidlig innfasing av moms på elbiler vil kunne ha svært alvorlige konsekvenser for det grønne skiftet på veiene, og muligheten til Norge til å nå klimamålene sine. Det bør veie tungt for ansvarlige politikere, sier de til VG.

Ida Krag i Bilimportørenes landsforening og Christina Bu i Norsk elbilforening sier videre at forutsigbarheten ikke må falle bort.

– Både av hensyn til forbrukerne, bilbransjen og ikke minst klimaet forventer vi forutsigbarhet og trygghet for at ikke elbilprisene hopper med 25 prosent over natten, sier Bu.

Finansminister Sanner skriver til VG at regjeringen har en ambisiøs klimapolitikk, at de bruker avgiftssystemet aktivt for å få folk og bedrifter til å velge lav- og nullutslippsløsninger, og at det virker.

– Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger, og klimautslippene går ned. I sommer la vi frem en midtveis-evaluering av momsfritaket. Den viser at fritaket, sammen med andre tiltak, har ført til lavere priser for forbruker og høyere etterspørsel etter elbiler, skriver Sanner

Peker på omstilling

På spørsmål fra VG om hvor viktig fornying av bilparken i form av elbiler er for å nå norske klimamål, sier professor Anders Hammer Strømman ved NTNU:

– Av de løsningene vi har tilgjengelige i dag, fremstår elektrifisering som noe av det mest attraktive for å få ned utslipp over tid.

Han mener likevel at det er flere ting som er viktige, og som vi må snakke om i tiden fremover.

– Elbilpolitikken til regjeringen får ned utslippene, men spørsmålet er om den gir nok omstilling. Jeg tror vi må se på bedre koblinger mellom næringspolitikken og elbilpolitikken, sier Strømman.

– Hvorfor det?

– Det er vel og bra å importere løsninger som gir utslippskutt, men vi må samtidig jobbe med å skape arbeidsplassene og næringene vi skal leve av i en fremtidig bærekraftig økonomi. For eksempel må vi ha en debatt om vi skal ha en batteriindustri i Norge som kunne skapt arbeidsplasser i omstillingen av transportsektoren.

Publisert: