Equinor om Castberg-sveisere: - Har ikke levert godt nok

Selv om Equinor var klar over problemer ved sveisearbeid ved asiatiske verft, innrømmer Equinor at det er naturlig å spørre om selskapets egenkontroll i forkant var god nok.

Det er avdekket omfattende sveisefeil på produksjonsskipet Johan Castberg under sammenstilling i Singapore.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Det går alltid an å spørre om Equinors egen kontroll i forkant har vært god nok, dette må vi lære av og skjerpe kravene våre. Nå skal vi gjøre en studie av dette, og det er klart at når feilene slipper gjennom, har Sembcorp ikke vært gode nok. Da vi satte inn våre inspeksjoner, ble dette avdekket, og vi er ikke fornøyde med feilraten, forklarer Equinors prosjektdirektør Morten Ruth til Aftenbladet på spørsmål om Equinors kontroller i forkant var god nok når det gjelder sveisearbeidet på Johan Castberg.

Ruth påpeker at selv om Equinor har lang erfaring og var oppmerksom på faren med manglende kvalitet på sveisearbeid i Asia, har feilraten på Johan Castberg vært over det som kan aksepteres. Ruth påpeker at dette er Sembcorps ansvar og at bestillingen i realiteten ikke har svart til leveringen.

Leverandøren betaler

Morten Ruth, prosjektdirektør i Equinor.

– Er det snakk om erstatningskrav for dårlig utført arbeide?

– Her må vi se på kontraktene. Slik kontraktene er utformet, skal Sembcorp levere kvalitet. Ekstrakostnader i tilknytning til sveisearbeide bæres av Sembcorp, påpeker Ruth.

Les også

Equinor inn på teppet: Spesielt to negative forhold er avdekket under byggingen av Castberg-skipet

Morten Ruth forklarer til Aftenbladet at Castberg-skroget er levert fra fire ulike verft. Her var det ingenting å utsette på sveisearbeidet. Det var først da sammenstillingen begynte ved Sembcorp i Singapore at utfordringene med sveisearbeidet oppsto.

Equinor understreker at Sembcorp har et ansvar for å stille med kvalifisert personell i alt arbeid som utføres for Equinor under kontrakten. Sveiserne skal være sertifisert i henhold til relevante industristandarder (DNV GL, ANSI, AWS). Dette påpeker selskapet er standard praksis i den maritime verkstedsindustrien.

Mistenker ikke sertifikatjuks

Da NDT-kontrollene i fjor sommer avdekket høy feilrate, og det samtidig ble avdekket manglende kvalitet på sveiserne, tok Equinor et korrektivt grep overfor Sembcorp og de godkjenner selv nå alle sveiserne i Castberg-prosjektet. Før var det altså Sembcorp selv som overfor Equinor gikk god for sveiserne som ble benyttet.

Når Johan Castberg-feltet kommer i produksjon i Barentshavet, vil det være Norges nordligste oljefelt.

Ved NDT, eller ikke-destruktiv testing, kontrolleres sveiser for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. Dette kan for eksempel skje ved ultralyd som viser om skjøten er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter som ikke er tillatte.

– Når sveisearbeidet har vist seg å være av mangelfull kvalitet, har dere også avdekket at ukvalifiserte sveisere har hatt godkjente sertifikater?

– Vi har ingen grunn til å tro at det har vært juks med sertifikater, men enkelte sveisere i prosjektet har ikke levert god nok kvalitet, sier Ruth.

Som Aftenbladet skrev onsdag, så stilte Petroleumstilsynet, Ptil, spørsmål ved Equinor sin påse-rolle og bruk av verifikasjoner for å sjekke kompetanse og kvalitet på sveiserne på et møte tilsynet hadde med Equinor den 10. juli i år. Ptil ga da beskjed om at Petroleumstilsynets inntrykk var at Equinor sin involvering i oppfølging synes mindre tydelig enn tidligere.

I samme møte ble det slått fast at "sveiserne testes og kontrolleres, men dette har vist seg å ikke være tilstrekkelig". Equinor forklarte at arbeid nå følges tett opp.

Les også

Equinor slår tilbake etter Bellonas Castberg-varsel: Mener problemene er håndterbare

– Høy feilrate på kritiske sveiser

– Hvordan vurderte Equinor underleverandørene med ansvar for sveising på forhånd?

– Sembcorp sine underleverandører blir i likhet med Sembcorps egne ansatte som utfører sveis kvalifisert som beskrevet ovenfor. Verftene prekvalifiserer først, går så inn og sjekker sveisesertifikater og prosedyretesting i tillegg til sveising. I tillegg gikk alle NDT-operatørene gjennom et ekstrakurs som var spesielt for Equinor i forkant av jobben. Ingen fikk jobbe på Castberg uten å ha gått gjennom dette kurset. Dette var basert på vår tidligere erfaring med prosjekter i Asia. Vår oppfatning er at vi sjekket kvalifikasjonen til alle sveiserne, forklarer Ruth.

– Hva er årsaken til de sveisemanglene dere likevel avdekker – selv med kvalifiserte sveisere?

– Her skal vi inn og gjør en dybdestudie, men vi må huske på at det dreier seg om relativt kompliserte sveiser. Problemene oppdaget vi under sammenstilling i dokken. Der begynte vi i et område hvor den såkalte turetten (dreieskiven) skal installeres. Vi var da bekymret for reparasjonsraten og satte i gang reparasjonsarbeid i oktober 2019. Vi var bekymret for at dette arbeidet skulle vare fram til april, men allerede i januar var reparasjonsarbeidet ferdig. Vi gikk da videre over skroget og avdekket problemstillinger vi ser i dag. Vi skulle til å sette i gang reparasjonsarbeidet da Covid-19 tok oss. Hadde vi fortsatt etter planen, kunne vi vært ferdige med dette reparasjonsarbeidet i dag.

Les også

Stiller spørsmål om Castberg-problemene: Frykter et nytt Goliat

Les også

– Har Equinor informert deg, Tina Bru?

SVs Lars Haltbrekken er ikke fornøyd med svarene han har fått om Johan Castberg-prosjektet av olje- og energiminister Tina Bru.

– Hva med de sveisene dere ikke kommer til og ikke kan sjekke – vil dere foreta en uavhengig risikovurdering av disse?

– Vi vil gjøre spesialberegninger rundt dette. Dette gjelder spesielt områder i for- og akterskip med mindre belastning. Det er beregninger som gjøres av Equinor, og vi vil også vurdere å ta inn DNV GL på dette feltet. Gjennom vår internkontroll avdekket vi utfordring med kvaliteten på kritiske sveiser – sammenstillingssveiser – på skroget. Her så vi for høy feilrate, og verftets internkontroll har ikke vært god nok. Alle sveisene av denne type repareres. Sveiser som er utilgjengelige utgjør en svært liten andel av det totale omfanget av sveisesjekk av sveisesømmer i sammenstillingsfasen. Disse blir altså gjenstand for avanserte bruddmekaniske analyser.

– Hva vil dere gjøre om båten ikke har tilstrekkelig utmattingslevetid, vil dere da installere båten?

– Det kan være enkeltsveiser vi må gå inn og vurdere, men her er det for tidlig å spekulere. Hvis beregningene viser at vi må inn og foreta enkelte reparasjoner, vil det være omfattende arbeid, og det er ikke noe vi ønsker i første omgang. Men jeg vil understreke at vi gjør alt det som er nødvendig for å sikre nødvendig levetid før skipet installeres offshore.

– Er denne framgangsmåten akseptert av Petroleumstilsynet?

– Så langt oppfatter vi at vi ser likt som Petroleumstilsynet på dette.

Publisert: