Åpner for større havvindprosjekter

Regjeringen åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvind. Det sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Fredag er olje- og energiminister Tina Bru (H) på rundtur i Haugesund og Karmøy.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det ble klart mens olje- og energiministeren var på rundtur i Haugesund og Karmøy.

Utsira Nord ligger vest for Haugesund og Stavanger, mens Sørlige Nordsjø II ligger helt sør i norsk del av Nordsjøen, og nærmere det europeiske markedet.

Statsråden besøkte fredag olje- og fornybarleverandøren Aibel, før hun dro på båttur for å se på Norges hittil eneste havvindturbin, den flytende turbinen Hywind Demo.

– Denne åpningen er begynnelsen på noe som kan bli en stor ny næring for Norge, sier Bru til E24.

Avgjørelsen bekreftes også av regjeringens referat fra ukens møte i statsråd fredag.

«Områda Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II opnast for konsesjonshandsaming av søknader om produksjonsanlegg for fornybar energi frå 1. januar 2021», skriver regjeringen.

Regjeringen sendte i fjor et forslag på høring om å åpne de to områdene for havvindvirksomhet.

Fornøyd fornybarbransje

Fornybarbransjens organisasjon Norwea er fornøyde med at aktører nå kan søke om å få bygge ut havvind i to svært forskjellige havområder.

– Det er veldig bra at regjeringen åpner begge disse områdene samtidig. Det gir to forskjellige måter å gå frem på for å bygge et hjemmemarked for norsk havvind, sier rådgiver Daniel Willoch i Norwea til E24.

– Utsira Nord er et godt område for flytende havvind, og har gode muligheter til å frakte strømmen til land. Sørlige Nordsjø II gir mulighet for utbygging av både bunnfast og flytende havvind, og ligger godt til rette for å eksportere til Europa. Dermed kan aktørene velge mellom litt ulike strategier for sine prosjekter. Det er aktørene som vil styre denne utviklingen, sier han.

– Når kan vi vente at det kommer prosjekter?

– Jeg kan ikke være mer spesifikk enn at jeg tror det kan komme i løpet av 2020-tallet. Men det er absolutt interesse for å se på utbyggingscaser for havvind i norske havområder, sier Willoch.

Rederiforbundet håper på aktivitet

– Det er gode nyheter at regjeringen nå åpner to områder for havvind, sier direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til E24.

– Det er et viktig steg mot å bygge videre på Norge som energinasjon. Nå må vi ha konsesjons- og skatte- og avgiftsregime på plass, slik at man kan sette i gang, sier han,

Rederiforbundet ønsker å utvikle havvindindustrien i Norge, og har lenge tatt til orde for en norsk storsatsing.

– Våre medlemmer er konkurransedyktige i denne industrien ute, og mener at et hjemmemarked vil være viktig for å utvikle nye teknologier og løsninger som kan redusere kostnadene, øke konkurransekonkraften og brukes utenlands, sier Solberg.

Solberg etterlyser en helhetlig strategi fra staten, og sier at det ikke er nok med Enova-støtte for å utvikle havvind i Norge. Enova støtter Equinors Hywind Tampen-prosjekt med 2,3 milliarder kroner.

Rederiforbundet har tidligere kritisert staten for å mangle en strategi for havvind.

– Vi har vært kritiske. Nå ser vi at ting begynner å løsne. Vi håper dette er starten på en stor satsing fra norske myndigheter, sier Solberg.

– Men det å utvikle havvind i Norge krever industriell etterspørsel etter kraften, et skatte- og konsesjonssystem som stimulerer til utvikling, og en klar visjon til å utvikle Norge videre som energinasjon, legger han til.

Dette er områdene

Det er i snitt 267 meter dypt i området Utsira Nord, og derfor er flytende havvind mest aktuelt her, ifølge Olje- og energidepartementet. Området ligger nært land og kan knyttes til strømnettet med en vekselstrømskabel.

Det blåser svært godt i området, ifølge Olje- og energidepartementet. Mens vindanlegg på land gjerne har mellom 2.000 og 3.000 timers full drift per år, kan man i Utsira Nord vente full drift i rundt 4.300 timer årlig.

Her er det i snitt 60 meter dypt, med en variasjon på mellom 53 og 70 meter. Det gjør at det er mulig å installere bunnfaste turbiner, og ikke bare flytende turbiner.

Ifølge Olje- og energidepartementet blåser det enda bedre i dette området. Her skal det være mulig å få full drift i 50 prosent av tiden, eller om lag 4.400 timer full driftstid per år.

Her er det imidlertid så store avstander at anlegg vil måtte knyttes til land med likestrømskabel. Det vil koste penger, og derfor er det mest sannsynlig med større anlegg i dette området.

Bekymret for fiskeri

I sine høringsnotater i fjor var både Fiskebåt og Norges Fiskarlag bekymret for åpningen av havvindområdene, fordi det kan komme i konflikt med fiskeri.

Viktige og sårbare gyteområder vil «kunne bli negativt påvirket» av havvind, skrev Fiskebåt i sin uttalelse i fjor.

– Vi mener det er mulig å ha havvindprosjekter i Utsira Nord hvis man plasserer dem slik at de i minst mulig grad kommer i kontakt med fiskeri, sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag til E24.

– For Sørlige Nordsjø II er vi bekymret for konflikt med tobisfisket. Men hvis aktørene tar hensyn til fiskeriene, så skal vi ikke utelukke at det kan være mulig også i dette området, sier han.

Utsira Nord overlapper i stor grad med Karmøyfeltet, hvor det er store mengder fisk. Blant annet er dette gyteområde for norsk vårgytende sild, og det er store forekomster av reke. Området ligger også i den verdifulle kystsonen.

Sørlige Nordsjø II overlapper til en viss grad med viktige leve- og gyteområder for tobis, som brukes til produksjon av fiskemel og olje. Det fiskes noe over 100.000 tonn tobis i norske områder per år, ifølge Havforskningsinstituttet.

Gregussen er mest bekymret for bunnfast havvind i grunne havområder. I slike områder er det ofte gytebanker og fiskeriaktivitet.

– Vi har i noen tilfeller sagt at havvind er akseptabelt, men vi har også opplevd at vi ikke har blitt tatt hensyn til. Derfor har vi noen ganger vært skeptiske til havvind, sier han.

Kart over Utsira Nord og Sørlige Nordsjø, som nå åpnes for søknader om havvindutbygginger.
Publisert: