• Jan Sølve Hapnes gikk til sak mot Handelsbanken og fikk erstatning. Men saken blir anket til lagmannsretten.

Handelsbanken dømt til å betale 8 millioner kroner i erstatning

Jan Sølve Hapnes fra Sandnes får en erstatning på nær 8 millioner kroner fra Handelsbanken. Jæren tingrett mener banken har opptrådt klart uaktsomt i forbindelse med en konkurs i 2016.