Norsk Hydro rammet av valutatap

Hydro-aksjen stiger på Børsen etter selskapets sterkeste justerte resultat siden 2018. Selskapets bunnlinje gikk derimot kraftig i minus etter en valutasmell i første kvartal.

Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Norsk Hydro-resultatet preges av valutaeffekter, både positive og negative.

Selskapet tar en solid smell på bunnlinjen fordi kronen og brasilianske real har svekket seg mot euro og dollar. Det påvirker kraftkontrakter og gjeld negativt, og må bokføres som tap.

Samtidig er svekkelsen av kronen og real også positivt, fordi Hydro tjener mer. Årsaken er at hver dollar i inntekter fra salg blir mer verdt i kroner og real.

Norsk Hydro leverer et justert resultat (underliggende ebit) på 2,247 milliarder kroner i første kvartal, fra 559 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det er selskapets sterkeste underliggende resultat siden tredje kvartal 2018. Siden i fjor har Hydro blant annet fått startet opp igjen driften ved flere anlegg i Brasil, og det har løftet produksjonsvolumene.

Markedet tar godt mot Hydro-tallene. Aksjen er opp syv prosent til 24,81 kroner kort tid etter at handelen på Oslo Børs startet onsdag.

På forhånd var det ventet et justert resultat på 975 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Hydro fjerner engangseffekter og støy fra det justerte resultatet, som skal gi et riktigere bilde av den underliggende driften i selskapet.

– Betydelig usikkerhet

Dette er årsakene til fremgangen i det underliggende resultatet:

  • positive valutaeffekter på inntjeningen, fordi kronen og brasilianske real svekket seg mot dollar og euro. Dette løftet det justerte resultatet med 1,2 milliarder kroner
  • Dessuten går segmentet for bauksitt og alumina og segmentet for primærmetall bedre enn for ett år siden. Større volumer bidro til å øke resultatet med 900 millioner fra året før
  • lavere råvarekostnader, som løftet det justerte resultatet med 2,3 milliarder kroner fra samme periode året før

Disse positive effektene ble motvirket av lavere priser på aluminium, som dro ned resultatet med 1,2 milliarder kroner, og lavere priser på råvaren alumina som dro ned resultatet med 1,3 milliarder kroner. Også Hydros energiproduksjon dro ned resultatet.

Fjorårets første kvartal var for øvrig preget av et omfattende cyberangrep mot Hydro, og begrenset produksjon ved flere anlegg i Brasil.

– Covid-19-situasjonen utfordrer verdensøkonomien og gir betydelig usikkerhet for Hydros virksomhet og forretningsområder, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro.

– Vi har iverksatt kraftfulle, korrigerende tiltak for å tilpasse oss til Covid- 19-situasjonen og vi vil kontinuerlig vurdere videre tiltak ettersom situasjonen utvikler seg, sier Aasheim.

Les også

Hydro har permittert 1400 ansatte

Minus på bunnlinjen

Hydros fikk et resultat etter skatt på minus 1,81 milliarder kroner i første kvartal, sammenlignet med et resultat etter skatt på ni millioner kroner for ett år siden.

Det skyldes blant annet et bokført valutatap på 4,55 milliarder kroner, som hovedsakelig er urealisert, ifølge Hydro.

Omsetningen i kvartalet ble på 38,12 milliarder kroner, mens den i i samme periode ett år før var på 37,58 milliarder kroner.

Det var på forhånd ventet en omsetning på 36,75 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 186 millioner kroner.

Det underliggende resultatet på 2,25 milliarder kroner i første kvartal 2020 er Norsk Hydros sterkeste på lenge. Figuren viser justert resultat (underliggende ebit) fra 2013 til 2019. Kvartalsvis, milliarder kroner.

Har permittert 2.100 ansatte

Hydro varslet tidlig i april en rekke grep grunnet coronakrisen.

Selskapet utsatte det planlagte utbyttet på 1,25 kroner per aksje, og har midlertidig stengt ned flere fabrikker. Selskapet hadde også permittert 1.400 ansatte og utsatt en fjerdedel av de planlagte investeringene i resten av 2020.

Siden har selskapet meldt om flere permitteringer, slik at 2.100 ansatte nå er permittert.

I tillegg vil også Hydro utsette den høytidelige åpningen av den andre produksjonslinjen på Husnes i Kvinnherad, som har vært stengt siden 2009. Hydro har investert rundt 1,5 milliarder kroner i å få linjen tilbake i produksjon.

– Jeg syns selvfølgelig det er veldig uheldig. Vi har stått på i 11 år for å starte opp igjen den nedstengte linjen, sa leder Ørjan Normann i Husnes Kjemiske Fagforening til E24 da utsettelsen ble kjent.

– Men jeg har forståelse for avgjørelsen, sett i lys av den totale kollapsen i markedet. Da kan ikke vi tilføye mer metall til porteføljen vår, når vi allerede har utfordringer med å få avsetning på produktene, la han til.

Rammes av lavere priser

For ett år siden fikk Norsk Hydro 1.912 dollar per tonn for aluminiumet selskapet solgte, mens det i årets første kvartal fikk 1.758 dollar per tonn.

Hydro selger mye av produksjonen sin til priser fastsatt i kvartalet før, og det er derfor et etterslep før prisfall rammer selskapet.

Gjennom det siste året har prisen på aluminium avtatt, og ved starten av året var prisen på rundt 1.800 dollar per tonn.

Prisen har falt til 1.500 dollar tonnet ved utgangen av første kvartal, etter at coronakrisen inntraff og senket global økonomisk aktivitet.

Hydro har imidlertid «låst inn» høyere priser enn dagens markedspris for mye av produksjonen. Selskapet har solgt 55 prosent av den forventede produksjonen av aluminium i andre kvartal til en pris på 1.650 dollar tonnet.

Børsen mot indekser
Publisert: