– 22 millioner overført til Baardsens private konto