• Thomas Førde

Gjenvinning av varme sparar klimaet

Store og små gassdrivne kraftverk, som tar vare på både varme og straum, kan spara verda for store klimautslepp. Potensialet i Norge er stort, men hittil lite påakta.