Dyrt å levere Aftenbladet

Selskapet Norsk Ombæring AS som leverer avisen ut til abonnentene, er det største pengesluket til mediehuset Stavanger Aftenblad.