Reduserer produksjonen ved Søderberg

Hydro har besluttet å redusere produksjonen fra den eldste delen av aluminiumverket på Karmøy, Søderberg-anlegget, med 20 prosent fra desember, for å møte sterkt fallende etterspørsel i aluminiummarkedet.