• Hans E. H. Jacobsen

Dobler på riggrevolusjon

To ganger har Helge Ruben Hasle gått til topps i Houston. Nå skal oppfinnelsene produseres i Flekkefjord.